Zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Data publikacji: 18.04.2019

16 kwietnia 2019 r. odbyło się, 7 w kadencji 2017-2021, zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Z uwagi na to, że trwa Rok Geodezji Polskiej, zebranie Zarządu miało charakter uroczysty.


Zdjęcie: Piotr Izdebski

 

Gośćmi zebrania byli:

Pan Minister Artur Soboń, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
Pan Dyrektor Rafał Władziński, Główny Urząd Geodezji i Kartografii;
Pan Prezes Adam Baryłka, Wiceprezes FSNT-NOT;
Pan Dyrektor Robert Kowalczyk, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
Pan Prof. Zdzisław Kurczyński
Członkowi Honorowi SGP.

Szczególnie uroczystym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń zasłużonym członkom SGP.
Z rąk Ministra Artura Sobonia odznaczenia otrzymali:

Brązowy Krzyż ZasługiLucjan Średnicki z Oddziału Świętokrzyskiego;


Zdjęcie: Piotr Izdebski
Na zdjęciu Artur Soboń, Lucjan Średnicki

Medal „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”Zbigniew Rynkiewicz z Oddziału w Gdańsku;


Zdjęcie: Piotr Izdebski
Na zdjęciu Artur Soboń, Zbigniew Rynkiewicz

Srebrną Honorową Odznakę NOT otrzymał  Witold Radzio z  Oddziału w Warszawie, którą wręczył Pan Prezes Adam Baryłka, Wiceprezes FSNT-NOT;


Zdjęcie: Piotr Izdebski
Na zdjęciu od lewej: Witold Radzio, Janusz Walo, Adam Baryłka

Srebrną Honorową Odznakę SGP otrzymał z rąk Prezesa Janusza Walo, Dominik Próchniewicz z Oddziału w Warszawie;

Zdjęcie: Piotr Izdebski
Na zdjęciu Janusz Walo, Dominik Próchniewicz

W tym uroczystym momencie, Pan Prezes Janusz Walo odznaczył Pana Ministra Artura Sobonia Medalem Amigo Societas, który przyznawany jest Przyjaciołom Stowarzyszenia Geodezji Polskiej.


Zdjęcie: Piotr Izdebski
Na zdjęciu Minister Artur Soboń i Prezes Janusz Walo

 

Pan Minister Artur Soboń, w swoim wystąpieniu apelował do członków SGP między innymi o aktywne włączenie się w proces konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw jak również przekazał życzenia świąteczne na nadchodzące Święta Wielkanocne.


Zdjęcie: Piotr Izdebski

 

Kolejnym uroczystym punktem zebrania Zarządu SGP było uroczyste ogłoszenie wyników w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, magisterską i inżynierską obronioną na kierunku geodezja i kartografia w edycji 2017/2018.

 Prace magisterskie

I miejsce
Paulina Woźniak: Analiza możliwości wykorzystania obserwacji GNSS z sieci ASG-EUPOS w badaniach sejsmologicznych. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Dominik Próchniewicz;


Zdjęcie: Piotr Izdebski
Na zdjęciu Rafał Władziński, Paulina Woźniak, Artur Soboń, Dominik Próchniewicz

II miejsce
Dorota Marjańska: Stworzenie i analiza dokładności modelu quasi-geoidy dla układu EVRF2007 na obszarze Polski. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Tomasz Olszak; 

III miejsce
Sylwia Marczak: Identyfikacja obszarów osuwiskowych w zbiorze danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem klasyfikacji obiektowej. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Andrzej Borkowski;

Wyróżnienia
Tomasz Adam: Metoda klasyfikacji wybranych obszarów z wykorzystaniem danych satelitarnych. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie; opiekun pracy: dr inż. Izabela Piech;
Aleksandra Nowicka: Walidacja orbit satelitów systemu SWARM z wykorzystaniem laserowych pomiarów odległości SLR. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Sośnica

Prace inżynierskie

I miejsce
Krzysztof Urbański: Wykorzystanie danych fotogrametrycznych z pokładu UAV w inwentaryzacji obiektu zabytkowego. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła;


Zdjęcie: Piotr Izdebski
Na zdjęciu Krzysztof Urbański, Artur Soboń, Krzysztof Bakuła

II miejsce
Paweł Trybała: Zastosowanie wybranych metod estymacji odpornej do wyrównywania sieci geodezyjnych. Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska; opiekun pracy: dr inż. Zbigniew Muszyński;

III miejsce
Karolina Borkowska, Ewelina Szymańska: Modelowanie i wizualizacja 3D budynków Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem wieloźródłowych danych fotogrametrycznych. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła;

Wyróżnienia
Mateusz Melaniuk: Charakterystyka przestrzennego rozmieszczenia punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka;
Paulina Syrokosz, Klaudia Kapeluszna: Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego oraz dopasowania zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w modelowaniu 3D wybranego obszaru Warszawy. Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; opiekun pracy: dr inż. Krzysztof Bakuła

Szczególne podziękowania zostały wyrażone Komisji konkursowej pod przewodnictwem Prof. dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego  a także komitetowi organizacyjnemu: dr. inż. Dominikowi Próchniewiczowi (PW) oraz dr. inż. Annie Kłos (WAT) a także Sponsorom nagród: Głównemu Geodecie Kraju, SGP, Politechnice Warszawskiej firmom: ESRI Polska, Geo-system sp. z o.o., TPI, Redaktor Naczelnej miesięcznika Geodeta i Przegląd Geodezyjny.


Zdjęcie: Piotr Izdebski
Na zdjęciu Laureaci konkursu z Ministrem Arturem Soboniem, Prezesem Januszem Walo i Prof. Zdzisławem Kurczyńskim

 

W drugiej części zebrania omawiane były sprawy bieżące Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Zebranie zakończono składaniem życzeń Świątecznych.


Zdjęcie: Piotr Izdebski
Na zdjęciu od lewej: Barbara Kosińska, Janusz Walo, Izabela Pawłowska, Jan Łopaciuk, Krzysztof Bakuła

 

Barbara Kosińska

P.I.