Zmarł Józef Kalisz

Data publikacji: 14.01.2014

Dnia 11 stycznia 2014 r. zmarł Józef Kalisz nasz Kolega, geodeta, poseł RP II kadencji, człowiek zacny i prawy.

Urodził się 5 lipca 1947 w Baczkowie. W 1970 ukończył studia na Wydziale Geodezji Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Pracował jako geodeta. W latach 1993–1997 pełnił funkcję posła II kadencji. Był sekretarzem stanu w MSW, a od 14 listopada 1996 do 20 stycznia 1997 Głównym Geodetą Kraju, później – geodetą województwa mazowieckiego. Następnie pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, zajmując stanowisko dyrektora delegatury NIK w Warszawie, później został doradcą prezesa Izby.

To właśnie on przyczynił się znacząco do reaktywowania i ponownego zorganizowania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 17 stycznia 2014 roku o godzinie 12 30 mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Mateusza przy ul. Ostródzkiej 172 w Warszawie. Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi na Cmentarzu Bródnowskim, ul. św. Wincentego 83. W kw. 24 B-3-11. Kondukt wyruszy od kościoła drewnianego około godziny 14 00.

W.K.