Po XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dniach Geodezji – Berlin 2014 r.

Data publikacji: 10.10.2014

Jubileuszowe XX Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Dni Geodezji odbyły się 6 ‑ 8 października 2014 r. w Berlinie. Stowarzyszenie Geodetów Polskich, we współpracy z berlińskim oddziałem stowarzyszenia geodetów niemieckich, zorganizowało spotkanie reprezentantów geodetów polskich, czeskich i słowackich, byli także przedstawiciele geodetów ukraińskich i niemieckich. Konferencję otworzył Stanisław Cegielski Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W spotkaniu uczestniczyli szefowie służby geodezyjnej Słowacji, Czech i Polski: Maria Frindrichowa, Karel Večeře oraz Kazimierz Bujakowski.

Prezes Stanisław Cegielski, w asystencji Wiceprezesa prof. Andrzeja Pachuty wręczył Hans-Gerd Beckerowi – przewodniczącemu berlińskiego oddziału związku geodetów niemieckich medal „Amigo Societas” nadany przez Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Tematykę obrad podzielono na sześć sesji:

1. Wdrażanie Dyrektywy „Inspire” w Polsce, Czechach, Słowacji i Niemczech,

2. Integracja danych geodezyjnych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Europie,

3. Standaryzacja Układów Odniesienia w Europie,

4. Rozwój wzajemnych kontaktów i kooperacja w dziedzinie geodezji,

5. Uprawnienia Geodezyjne na tle innych państw w Europie,

6. Szkolnictwo geodezyjne, dokształcanie zawodowe.

Uczestnicy zwiedzili również międzynarodowe targi geodezyjne „INTERGEO”

 

Prezentacje:

Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski – Polska >>>

Główny Geodeta Kraju Karel Večeře – Czechy >>>

Główny Geodeta Kraju Mária Frindrichová – Słowacja >>>

 

Sponsorem głównym XX Międzynarodowych Polsko-Czesko-Słowackich Dni Geodezji była firma GeoMax International GmbH.

Czytaj więcej >>>

Obszerniejsza informacja będzie zamieszczona w Przeglądzie Geodezyjnym.

 

Informacje i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński.

W.K.