XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe PTFiT, Kraków, 26-28 września 2022 r. – uwaga zmiana terminów.

Data publikacji: 25.07.2022

Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Komitet Geodezji PAN oraz Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie serdecznie zapraszają do Krakowa na XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „FOTOGRAMETRIA – TELEDETEKCJA – GEOINFORMACJA: stan aktualny i tendencje rozwoju”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy o wydłużeniu poniższych terminów:

  • 5 września 2022 r. – zgłoszenie uczestnictwa w sympozjum (termin zmieniony !)
  • 5 września 2022 r. – nadesłanie streszczenia referatu w języku polskim (min. 250 słów) i angielskim (termin zmieniony !)
  • 12 września 2022 r.– informacja o akceptacji referatu (termin zmieniony !)
  • 22 sierpnia 2022 r.– zgłoszenie przez firmy produkcyjne wystaw i prezentacji (termin zmieniony !)
  • 15 września 2022 r. – nadesłanie posterów w formacie PDF i prezentacji

Poniżej aktualny komunikat:

Komunikat 2 >>>

Więcej informacji i rejestracja >>>

W.K.