Pilne !!! – Prośba o zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (projekt z dnia 2015.03.16)

Data publikacji: 24.03.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich dzisiaj (24 marca 2015 r.) otrzymało prośbę Głównego Geodety Kraju o zapoznanie się oraz zgłoszenie ewentualnych uwag i opinii do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (projekt z dnia 2015.03.16).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag wyłącznie na załączonym formularzu (Zestawienie_uwag_projekt_zmiany_rozp_EGIB.doc), pocztą elektroniczną, na adresy sekretarz@sgp.geodezja.org.pl oraz biuro@sgp.geodezja.org.pl do dnia 7 kwietnia 2015 r.

 

Pliki do pobrania:

Projekt rozporządzenia (pdf) >>>

Załącznik do projektu rozporządzenia nr 1 >>>

Załącznik do projektu rozporządzenia nr 2 >>>

Załącznik do projektu rozporządzenia nr 3 >>>

Projekt rozporządzenia – uzasadnienie >>>

Załącznik do uzasadnienia projektu >>>

Projekt rozporządzenia – OSR >>>

Formularz – zestawienie uwag >>>

W.K.