Projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej – konsultacje.

Data publikacji: 05.06.2015

Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało z Ministerstwa Gospodarki projekty dotyczące ustawy – Prawo działalności gospodarczej z prośbą o przekazanie opinii i uwag.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o uwagi i opinie, które należy składać do 12 czerwca 2015 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: biuro@sgp.geodezja.org.pl oraz sekretarz@sgp.geodezja.org.pl.

 

Projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej (pdf) >>>

Projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej (doc) >>>

Uzasadnienie – Prawo działalności gospodarczej (pdf) >>>

Projekt przepisy wprowadzające ustawę Prawo działalności gospodarczej (pdf) >>>

Uzasadnienie Projekt przepisy wprowadzające ustawę Prawo działalności gospodarczej (pdf) >>>

Ocena skutków regulacji (pdf) >>>

Pismo Ministra Gospodarki (pdf) >>>

W.K.