Prośba o zaopiniowanie projektów Rozporządzeń Ministra Środowiska

Data publikacji: 21.04.2016

Dnia 20 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Geodetów Polskich otrzymało do zaopiniowania projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:

– rejestru szkód w Środowisku,
– kryteriów oceny wystąpienia szkód w środowisku.

Zainteresowanych tymi projektami prosimy o nadsyłanie opinii i uwag wyłącznie drogą elektroniczną na adres biuro@sgp.geodezja.org.pl do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Pismo w sprawie konsultacji projektów rozporządzeń >>>

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rejestru szkód w środowisku

projekt >>>

uzasadnienie >>>

ocena skutków regulacji >>>

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku

projekt >>>

uzasadnienie >>>

ocena skutków regulacji >>>

 

Dokumenty udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

W.K.