Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowana w ramach zadania publicznego MEN „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022″ została objęta honorowymi patronatami: Ministra Edukacji i Nauki, Komitetu Geodezji PAN oraz Głównego Geodety Kraju.

 

 

Wiadomości bieżące: