Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej realizowana jest w ramach zadania publicznego MEN „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022”

Wiadomości bieżące: