Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej realizując zadanie, zgodnie z zawartą w 2019 r. umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej na organizację w latach szkolnych 2019 – 2022 Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, przeprowadziło w wymienionych latach XLII, XLIII i XLIV edycję Olimpiady.

Dnia 17 czerwca 2022 r., decyzją Ministra Edukacji i Nauki, Stowarzyszeniu Geodetów Polskich przyznano dotację, w ramach zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”, na organizację Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wiadomości bieżące: