Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Dnia 17 czerwca 2022 r., decyzją Ministra Edukacji i Nauki, Stowarzyszeniu Geodetów Polskich przyznano dotację, w ramach zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy w latach szkolnych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”, na organizację Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Olimpiada finansowana z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki:
Umowa MEiN 2022/DSKKZ/1800

Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej została objęta honorowymi patronatami: Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Rozwoju i Technologii, Głównego Geodety Kraju oraz Komitetu Geodezji PAN.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wiadomości bieżące: