Po XVII Kaliskiej Konferencji Katastralnej na temat „Ocena zmian wprowadzonych nowymi uregulowaniami prawnymi”

Data publikacji: 17.09.2014

W dniach 11 i 12 września 2014 r. odbyła się XVII Kaliska Konferencja Katastralna. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Geodetów Polskich (Sekcja Geodezji, Katastru, i Gospodarki Nieruchomościami oraz Oddział w Kaliszu), Komitet Geodezji PAN. Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Kazimierz Bujakowski ‑ Główny Geodeta Kraju; Daniel Sztandera ‑wiceprezydent Miasta Kalisza; prof. Andrzej Hopfer. Uczestnikami spotkania była młodzież kaliskiej szkoły geodezyjnej. Przybyłych na konferencję przywitał Jan Cegła ‑ Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP) w Kaliszu.

 

Prezes SGP Stanisław Cegielski, otwierając konferencję wskazał na jej program, który pozwala pokazać „wzajemne relacje pomiędzy przepisami prawa w zakresie katastru nieruchomości i ich wpływ na pracę administracji i wykonawstwa geodezyjnego”. Podkreślił, że tematyka XVII Konferencji Kaliskiej została wzbogacona o najbardziej istotne elementy zmian w Ustawie „Prawo geodezyjne i kartograficzne’, wprowadzone Ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. ‘o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji’. Kataster nieruchomości jest rejestrem publicznym zawierającym dane przestrzenne aktualne, dostatecznie dokładne i obejmujące cały obszar kraju. Kataster winien być rzetelnie prowadzony, gdyż stanowi referencyjną bazą danych przestrzennych dla pozostałych rejestrów publicznych. Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski w swoim wystąpieniu nawiązał do tytułowego hasła konferencji, przedstawił plany modernizacji katastru w najbliższych latach, przypomniał podstawy prawne „ewidencji gruntów i budynków”(egib) i wyjaśnił cel, jaki przyświecał wprowadzonym w niej zmianom. Podkreślił, że dane zawarte w egib muszą mieć postać elektroniczną pozwalającą na sprawne i wielostronne ich wykorzystanie. Konferencja sformułowała szereg wniosków, które wskazują na wiele problemów i kwestii, których rozwiązanie będzie miało pozytywny wpływ na sytuację społeczną i gospodarczą geodezji i geodetów.

Obszerniejsza informacja będzie zamieszczona we wrześniowym Przeglądzie Geodezyjnym.

Czytaj więcej >>>

Informacje i zdjęcia Stanisław Marcin Wiliński.

 

Zobacz prezentacje, które na Konferencji przedstawili:

 

Krzysztof Borys >>>

Kazimierz Bujakowski >>>

Małgorzata Buśko >>>

Dariusz Cieśla >>>

Henryk Jędrzejewski >>>

Urszula Jeszczak >>>

Marcin Karabin >>>

Jadwiga Konieczna >>>

Ludmiła Pietrzak, Andrzej Hopfer, Stanisław Cegielski >>>

Rafał Piętka >>>

Witold Radzio >>>

Ewa Szafran >>>

Jan Marek Stepczyński, Zygmunt Zadora-Paszkowski, Waldemar Sztukiewicz >>>

 

W.K.